FÖR NORDMALINGS FRAMTID

Bidra till Nordmalings kommuns utveckling

Biz Nord AB är ett långsiktigt initiativ för att främja näringslivet och bygga konkurrenskraftiga, lönsamma och hållbara företag i Nordmalings kommun. Bolaget ägs gemensamt av näringslivet och Nordmalings kommun.

"Vi tror på en stark kommun tillsammans. Gemensamt når vi våra mål"

Alexandra Johansson 
Nyåkers Lack AB

VI SVARAR PÅ DINA FRÅGOR OCH FUNDERINGAR

FREDAG

22 MARS 2019

KL 10:30

Möte interimstyrelse /Kommunhuset

FREDAG

1 MARS 2019

KL 10:30

Möte interimstyrelse /Kommunhuset

TORSDAG

14 FEBRUARI 2019

KL 10:30

Möte interimstyrelse /Masonite Beams

ONSDAG

30 JANUARI 2019

KL 16:30

Frukostträff /Levar Hotell

TORSDAG

6 DECEMBER 2018

KL 16:30

Infoträff /Oasen

Vanliga frågor

Skärmavbild 2019-02-13 kl. 21.35.06.png

Kan inte kommunen sköta det här på egen hand?

 

Näringslivsutvecklingen i Nordmaling är ett ansvar för alla aktörer; företag, kommun och branschföreträdare. Tillsammans är vi mycket starkare än om vi arbetar var och en för sig.

Skärmavbild 2019-02-13 kl. 21.34.48.png

Hur får jag som litet bolag inflytande?

Alla får formellt inflytande genom sin andel i aktiebolaget, men främsta styr­verktyget för verksamheten är styrelsen och näringslivsrådet.
 

Varför ska jag gå in som delägare?

Utan dig kanske Biz Nord inte kan bli verklighet. Detta är en unik möjlighet att aktivt bidra till Nordmalings utveckling och attraktivitet i framtiden. Som ägare får du även möjlighet att vara med och bestämma företagets riktning och prioriteringar tillsammans med övriga aktieägare.

VAD HÄNDER NU

Utvecklingsarbetet med Biz Nord AB leds av en interimsstyrelse

 

Vi fortsätter planera, utforma och förankra konceptet Biz Nord AB med enskilda företag. Idén förankras även brett till hela kommunens näringsliv i grupp, samt kommunledning/kommunstyrelse för inhämtande av synpunkter och brett stöd.

 

LÄS MER

"Vi står inför stora utmaningar i framtiden genom globala förändringar. Kompetensförsörjningen för Nordmalings utveckling är central och inte minst för företagen som redan idag har svårt att rekrytera personal. Ska företagen i Nordmaling fortsatt vara konkurrenskraftiga så krävs det att vi kan locka kompetent personal. Dessa behöver service, bra boende, skola, vård och omsorg men också en inspirerande fritid. Nordmaling har ett fantastiskt läge för allt detta men det kräver att vi fortsätter utvecklingen av kommunen. Det kan vi göra tillsammans och Biz Nord AB är en av pelarna för att lyckas med detta. I Biz Nord AB kommer företagen att kunna hjälpa varandra med olika företagsunika frågor som kompetensutveckling, företagsutveckling men även att driva utvecklingsfrågor tillsammans med kommunen."

Göran Nyberg

VD / CEO Olofsfors AB

Biz Nord AB ska vara näringslivets och kommunens naturliga mötesplats för allt som rör företagande i regionen.

© Copyright 2019  Biz Nord AB 
 All Rights Reserved  

Biz Nord AB